Kilpailun säännöt

Suomen kaunein opiskelijakoti 2020 -kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjät

 • Domus Arctica -säätiö (DAS)
 • Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas)
 • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)
 • Kuopion opiskelija-asunnot Oy (Kuopas)
 • Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö (LOAS)
 • Pirkan opiskelija-asunnot (POAS)
 • Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS)
 • Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (TOAS)
 • Turun ylioppilaskyläsäätiö (TYS)
 • Vaasan opiskelija-asuntosäätiö (VOAS)
 • Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Kilpailun järjestäjiin viitataan jäljempänä nimellä ”Järjestäjät”.

Osallistumiskelpoisuus ja -aika sekä osallistuminen kilpailuun

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Järjestäjien asunnossa asuvat luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiailla osallistuminen edellyttää holhoojan suostumusta. Kilpailussa järjestetään paikalliskilpailu ja valtakunnallinen kilpailu. Osallistumisaika paikalliskilpailuun on 20.5.-3.6.2020. Kilpailuun osallistutaan valokuvaamalla omaa opiskelijakotiaan. Osallistuminen tapahtuu paikalliskilpailun Järjestäjän ohjeistamalla tavalla.  Osallistujalla täytyy olla täydet oikeudet kuviin, jotka hän kilpailuun lähettää ja sen tulee olla osallistujan itsensä kuvaama, eikä se saa olla aikaisemmin julkaistu. Kuvissa tulee huomioida yksityisyyden suoja, sekä tekijänoikeudelliset seikat. Järjestäjillä on oikeus poistaa kilpailusta kuvat, joiden oikeudet eivät ole osallistujan hallinnassa, sekä kuvat jotka voidaan katsoa loukkaaviksi tai jotka eivät muutoin vastaa tämän kilpailun luonnetta. Osallistumalla paikalliskilpailuun osallistuja hyväksyy automaattisen osallistumisen valtakunnalliseen kilpailuun.

Palkinnot, voittajien valinta ja julkistus sekä voittajille ilmoittaminen

Paikalliskilpailujen palkintoina on noin sadan euron arvoisia lahjakortteja. Paikalliskilpailujen voittajat julkistetaan 15.6.2020 mennessä ja loppukilpailun voittaja julkistetaan 20.6.2020 mennessä. Paikalliskilpailun kuvat julkaistaan kunkin Järjestäjän sosiaalisessa mediassa tai muulla kanavalla. Paikalliskilpailijoista valitaan yleisöäänestysten äänten perusteella voittaja. Järjestäjä ilmoittaa osallistujat suoraan valtakunnalliseen kilpailuun, joista raati valitsee voittajan. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti osallistujien jättämien yhteystietojen perusteella. Palkinnot voidaan toimittaa ainoastaan Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa voittajan julkistuksesta, voidaan tilalle valita uusi voittaja. Käyttämätöntä palkintoa ei korvata eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Mikäli palkintoa ei ole kilpailun päättyessä saatavilla, palkintona on vastaava tuote. Osallistujien etunimet, osallistujien paikkakunta ja kilpailuun lähetetyt kuvat voidaan julkaista Järjestäjien Internet-sivuilla, Facebookissa, uutiskirjeessä ja muissa valitsemissaan medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Osallistujien kokonimet voidaan julkaista kuvan julkaisun yhteydessä, jos kuvaaja tätä erikseen toivoo. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.

Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat hyväksyvät nämä kilpailun viralliset säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisevat Järjestäjät. Kilpailun Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjillä on oikeus hylätä kilpailusta sääntöjen vastaisesti tai vilpillisesti toimivat osallistujat. Mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjillä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten todennäköisyyksien muuttamiseksi.

Järjestäjien vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjät kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjät myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjien vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Facebookin vastuuvapautus

Kampanja ei ole millään tavoin Facebookin rahoittama, tukema tai ylläpitämä.